"Mała Wenecja" w Kościanie

Na potrzeby zakończonej niedawno inwestycji na przełomie zeszłego i bieżącego roku oraz w roku 2011 dostarczyliśmy kosze oraz materace gabionowe z siatek zgrzewanych. Łącznie przy naszym udziale zabudowanych zostało:
- ok. 2000 m2 materacy gabionowych,
- ok. 400 mb gabionowych murków brzegowych,
oraz kosze i materace na 3 przystanie kajakowe.

Zachecamy do korzystania z przepięknego miejsca w ramach spacerów oraz turystyki kajakowej.

wróć