Pierwsze gabiony w Rydzynie

Trwająca realizacja rewitalizacji rynku Rydzyńskiego, wymusiła przeniesienie przystanku autobusowego komunikacji miejskiej z rynku na ulicę Rzeczypospolitej. Aktualnie przystanek usytuowany jest przy zatoczce autobusowej wzdłuż ul. Rzeczypospolitej pomiędzy numerami 4B i 5. I nic w tym nieprzeciętnego gdyby nie fakt, że miejski Inspektor odpowiedzialny za to zadanie wykonał je .... właśnie nieprzeciętnie. Ponieważ istniejący chodnik w miejscu planowanej przeprowadzki należało rozbudować, a rzędna  powierzchni trotuaru była wyżej o ok. 0,5 m, w stosunku do istniejącego parkingu gruntowego, do którego miał rozbudowany chodnik dochodzić,  powstały uskok należało w jakiś sposób zabezpieczyć. Inspektor drogowy wpadł na pomysł aby w miejscu istniejącego dotychczas, mocno "zmęczonego" czasem płotu, postawić mur gabionowy, który pełnił będzie rolę murku oporowego oraz oddzielenia wspomnianego parkingu i przenoszonego przystanku. Zakupione od nas kosze, pracownicy Urzędu Miasta po krótkim instruktarzu na miejscu budowy w ustalony z ich przełożonym układzie, wypełnili posiadanym z odzysku materiałem kamiennym. Tak, własnymi siłami w estetyczny, jak i i technicznie uzasadniony sposób rozbudowano chodnik i posadowiono wiatę przystankową. 

Załączone w galerii zdjęcia przedstawiają teren przed i po realizacji. Zamieszczona wizualizacja, stanowiąca załącznik do oferty pozwoliła podjać decyzję o ostatecznym układzie koszy.  
 
 
 
        

wróć