Fontanna w Parku z gabionami

Kolejną ciekawą realizacją z wykorzystaniem dostarczanych przez nas siatek zgrzewanych z drutu Crapal, była budowa fontanny w parku miejskim niedaleko ul. Brzozowej w Chełmku. Zgodnie z założeniami architektonicznymi przewidziano budowę fontanny składającej „się z kilku zasadniczych części: strumienia wody, ściany wodnej, siedzisk rozmieszczonych geometrycznie w tym samym kształcie co podziały na posadzce, skarpy oraz ścianki oporowej wykonanej z gabionów”.
Pierwotnie wykonawca w zamówieniu wyspecyfikował gabiony z siatki o oczku 10,0 x 10,0 cm, które ostatecznie ze względu na bezpieczeństwo korzystających z fontanny, zwłaszcza milusińskich zastąpione zostały siatkami o oczku 10,0 x 3,3 cm (oczko 10x10 groziło pokaleczeniem rąk lub stóp wypełnieniem kamiennym). Zdjęcia fontanny z oficjalnego portalu miasta Chełmek zamieszczone są w galerii w zakładce "gabiony". Poniżej natomiast cytat z aktualności ww. portalu.

"W chełmeckim „Parku Rodzinnym” oddano do użytku fontannę. Inwestycja była kolejnym etapem projektu pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”. Zadanie jest realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 6.1. „Rozwój miast”, Schematu A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”. Całkowity koszt fontanny wyniósł około 646 tys. zł., z czego 70 % wydatków kwalifikowanych zostało pokrytych przez środki pochodzące z Unii Europejskiej.
Zakres wykonanych prac był szeroki i swoim zasięgiem objął zarówno samą fontannę, jak i jej otoczenie. Wykonano m. in. elementy dekoracyjne z funkcją siedzisk, drewniane mostki z drewna egzotycznego, cechującego się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, skarpę, murki z gabionów (złożone z siatki stalowej oraz kamieni), chodnik i podziemny pokój techniczny – mieszczący urządzenia do uzdatniania wody oraz prawidłowego funkcjonowania fontanny. Ponadto fontanna została wyposażona w tzw. oświetlenie tryskającej wody, które nadaje obiektowi interesujący i jednocześnie efektowny wygląd, zwłaszcza w porze wieczornej."


wróć