PROJEKTOWANIE

Nasza działalność w zakresie projektowania obejmuje:
- sieci, przyłącza i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne,
- instalacje gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- budownictwo jednorodzinne.

Na swoim koncie posiadamy wiele projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych instalacji wewnętrznych w zrealizowanych budynkach wielo i jednorodzinnych. Dla realizowanych aplikacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, prowadzimy kierowanie budową lub robotami oraz sprawujemy nadzory inwestorskie oraz autorskie. Zlecone dokumentacje projektowe tworzymy przy użyciu rozwiązań CAD a dla projektów budynków dodatkowo stosujemy metody wizualizacji przestrzennej z możliwościami dowolnej konfiguracji tekstur i elementów 3D.